Technologie Informacyjne

i KomunikacyjneTechnologie Informacyjne i Komunikacyjne, semestr zimowy 2020/2021:

Terminy wykładu: 15.X, 29.X, 26.XI, 10.XII, 7.I oraz 21.I.
Test z wykładu: 28.I, godz. 16.15.
Czas: czwartek, 16:15 - 18:00
Forma wykładu: Online
Kod przedmiotu w USOS: 1100-1F11
Liczba godzin/punktów ETCS: Wykład: 15 h + Ćwiczenia: 30 h /2 pkt
Koordynator przedmiotu: dr hab. Jan Suffczyński
Prowadzacy grup: mgr Magdalena Kuich, dr Magdalena Posiadała-Zezula, dr hab. Jan SuffczyńskiMateriały do pobrania tutaj: Materiały