Home page of Jerzy Tarasiuk, a computer programmer
working on Faculty of Physics of University of Warszawa, Poland

Zasady bezpiecznego głosowania (według Akcja Demokracja - link) [PDF]

wybór poezji Jana Kochanowskiego (tekst w kodowaniu UTF-8)

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
I zwirzchności nad stadem bożym zwierzono.
  Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
  Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi,
  Z którego macie nie tak swe własne rzeczy,
  Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.
- Jan Kochanowski, "Odprawa posłów greckich", w.161nn - pieśń chóru

A mnie i dom mój, i co mam z swych przodków,
Nie jest przedajno. A miałbych swą wiarę
Na targ wynosić, uchowa mię tego
Bóg mój. Nie ufa swej sprawiedliwości,
Kto złotu mówić od siebie rzecz każe.
Lecz i to człowiek małego baczenia,
Który na zgubę rzeczypospolitej
Podarki bierze, jakoby sam tylko
W cale miał zostać, kiedy wszytko zginie.
- tamże, w.19nn - słowa Antenora

  A nigdy nie zabłądzi,
  Kto tak umysł narządzi
Jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić,
Temu mężnie wytrzymać, w owym się nie wznosić.
- Jan Kochanowski, "Pieśni, księgi pierwsze" - Pieśń IX

Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko;
Miej na poślednie koła pilne oko:
Bo ta niestała pani z przyrodzenia,
Często więc rada sprawy swe odmienia.
- Jan Kochanowski, "Pieśni, księgi wtóre" - Pieśń III


Tematy na czasie: