Na początek parę ważnych uwag:


 

Najważniejsze rodzaje akumulatorów:

Mechanizmy powodujące zużycie lub niszczenie akumulatorów:

O "efekcie pamięci":

Zasadnicze typy dostępnych ładowarek do akumulatorów:

Uwagi co do ładowania akumulatorów:

Uwagi co do rozładowywania:


 

Układy ładowania akumulatorków GalaxyPower robią coś takiego:

Według NASA, ten sposób ładowania zapewnia najlepszą trwałość i niezawodność akumulatorów, dlatego tylko taki sposób jest stosowany na satelitach i sondach, gdzie trudno byłoby wymienić akumulator.

 
Jak ładować akumulatory zasadowe. (wedlug not aplikacyjnych dla układów ICS17xx formy GalaxyPower)

Technika ładowania z impulsami rozładowującymi.

Impulsy okolo 5ms, prąd około 2x większy od prądu ładowania. Powoduje to bardziej równomierne ładowanie - w rezultacie: lepsze wykorzystanie pojemności, mniejsze nagrzewanie podczas ładowania (to pozwala ladować większym prądem) - ma to znaczenie zwłaszcza dla akumulatorów Ni-Cd, ale akumulatorom Ni-MH i litowo-jonowym też to wychodzi na dobre.

 

Koniec ładowania (wykres jest dla Ni-Cd).

Akumulator jest mniej więcej naładowany, kiedy napięcie osiąga 1.6V; dalsze ładowanie powoduje wydzielanie się wodoru i tlenu, i egzotermiczną reakcję ich łączenia się w akumulatorze, co prowadzi do wzrostu ciśnienia, a nieco później temperatury (ciśnienie - bo się wydziela gaz, temperatura - bo wodór i tlen się łączą; pierwsze proporcjonalne do ilości gazu, drugie do kwadratu ilości gazu, stąd przesunięcie w czasie); napięcie osiąga 1.75V i potem spada na skutek przegrzania akumulatora; jeśli ładowanie będzie trwało nadal, akumulator ulega zniszczeniu.

Sa ładowarki, ktore wyłączaja się, kiedy napięcie zaczyna spadać (to się nazywa "negative delta V algorithm") - akumulator jest już wtedy nadmiernie naładowany, ale jeszcze nie na tyle, by się przegrzał - jego temperatura osiąga około 30 stopni C, a ciśnienie 40-50% tego, przy którym zacząłby wypuszczać nadmiar gazu na zewnątrz. Nie można w ten sposób określać końca ładowania akumulatorów litowo-jonowych, powodowałoby to nadmierne naładowanie, grożąc wybuchem akumulatora; zamiast tego określa się, do jakiego napięcia można go naładować, i jaki prąd przy tym napięciu oznacza koniec ładowania (jak jest mniejszy - wyłącza się).

Według GalaxyPower optymalne jest ładowanie do osiągnięcia maksimum napięcia - ich układy scalone ICS17xx do sterowania ładowaniem wyliczają, kiedy jest to maksimum, i w tym momencie przerywają ładowanie.

 

Doładowywanie naładowanego akumulatora (podtrzymanie naładowania):

(informacja z Linear Technology Magazine, August 1995)

 

Fazy ładowania przy użyciu układu ICS17xx:

 

Rozpoznawianie końca ładowania/rozładowania akumulatora Ni-MH:


 

Informacje o akumulatorach ze starego podręcznika:
ołowiowowy (PbO2-Pb) zasadowy (Ni-Fe, Ni-Cd)
ładowanie Up/Uk 2.1 / 2.7 1.5 / 1.82
U ładowanego akum. 2.05 1.48
wyładowanie Up/Uk 2.0 / 1.85 1.35 / 0.9
granica wyładowania 1.79 0
praca buforowa 2.15-2.18 1.56-1.60

Uwagi:


Materiały:


wykres1: przebieg szybkiego ładowania akumulatorka Ni-Cd