Technologie Informacyjne i Komunikacyjne R 2023/2024

Plan wykładów

Zasady zaliczeń

Skala ocen

Sala do pracy własnej

znajduje się na pierwszym piętrze (sala 1.23).

Do korzystania z komputerów w sali do pracy własnej niezbędne jest posiadanie konta w wydziałowej sieci studenckiej.


Katarzyna Grzelak UW