I n f o r m a c j e   o   w y k ł a d z i e
Fizyka w doświadczeniach

Lecture "Physics in Experiments"

USOS:
[1100-FWD-OG]
[4030-FD]

Terminy egzaminów (proszę wybrać jeden termin):
  środa, 26 czerwca, godz. 17:30 , sala 0.03
 wtorek,   2 lipca,   godz. 10:30, sala 0.03
Egzamin poprawkowy:
 czwartek, 12 września, godz. 17:30 sala 1.03 (I piętro)

Proszę o deklarację uczestnictwa przez e-mail: kkorona@fuw.edu.pl.

Wykłady odbywają się w czwartki, od godziny 17:15 do 20:00,
na Wydziale Fizyki, ul. Pasteura 5, w sali 0.03 na parterze.

Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu) i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi.

Film z wykładu z 2020:     przemiana izobaryczna

Program PL & (in English)


Pokazy do wykładu o falach i rezonansie.

Materiały

Nowa sala.

Egzamin

Studenci (obraz z kamery termowizyjnej).W sprawach związanych z wykładem, proszę wysyłać e-maile na adres: kkorona@fuw.edu.plK. Korona home page - moja strona

Wydział FizykiWersja z 21 XI 2023