I n f o r m a c j e   o   w y k ł a d z i e
Fizyka w doświadczeniach

Lecture "Physics in Experiments"


USOS: [1100-FWD-OG]
USOS: [4300-FD]

Wykłady odbywają się w czwartki, od godziny 9:00 do 11:45,
na Wydziale Fizyki, ul. Pasteura 5, w sali 0.03 na parterze.

Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu) i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi.

Program PL & (in English)


Pokazy do wykładu o falach i rezonansie.

Materiały

Pokazy z udziałem studentów.

Egzamin

Studenci (obraz z kamery termowizyjnej).W sprawach związanych z wykładem, proszę wysyłać e-maile na adres: kkorona@fuw.edu.plK. Korona home page - moja strona

Wydział Fizyki

Wersja z 7 II 2022