Program Analizy Danych PANDA: Historia wersji

(c) 1998-2001,2003-2005 Ryszard Paweł Kostecki (wersje 0.x-2.444, 4.0, współpraca nad wersją 5.0)
(c) 2002 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (wersje 3.x)
(c) 2004-2005 Konrad Grochowski (wersja 5.0)


moje pierwsze spotkanie z programem Lesqu, czyli ostateczne wyjaśnienie skąd wziął się program Panda


(fot. A. Sagan, 1996)
  Lesqu first shock
v. 5.0     (04.07.2004) - ostateczne zamknięcie prac nad wersją 5.0
v. 5.0b.i    (27.06.2004) - kilka drobnych poprawek stylistycznych
v. 5.0b.h    (28.05.2004) - poprawki do poprawek funkcjonalnych z BT1 zgłoszone przez Ryszarda P. Kosteckiego (BETA TEST 2)
v. 5.0b.g    (15.05.2004) - wprowadzono resztę poprawek (poprawki funkcjonalne) zgłoszonych przez Ryszarda P. Kosteckiego, m. in. kolorowanie zaznaczonej kolumny bądź wiersza (BETA TEST 1)
v. 5.0b.f    (14.05.2004) - wprowadzono część poprawek zgłoszonych przez Ryszarda P. Kosteckiego (BETA TEST 1)
v. 5.0b.e    (08.05.2004) - kolumny nieedytowalne mają swój kolor
v. 5.0b.d    (18.04.2004) - zapis projektu staje się "mądrzejszy": zapamiętuje położenie okienek...
v. 5.0b.c    (17.04.2004) - wstawianie i usuwanie (nowa wersja) wierszy, przy otwieraniu pliku auto-powiększanie tabelki
v. 5.0b.b    (15.04.2004) - znika format pnb, zostaje wessany przez ppj, który na dokładkę zażyczył sobie okienko wyboru składowych (no i je ma) a poza tym: debugging... poprawki.. etc itd itp
v. 5.0b.a    (10.04.2004) - wstawianie nowych i usuwanie kolumn + auto rozszerzanie tabeli (ze względu na wypełnienie ostatniej kolumny...)
v. 5.0b.X    (09.04.2004) - BETA X podmiana jądra... najpierw testy, a potem wykorzystanie nowych możliwości :)
v. 5.0b.9    (08.04.2004) - dodana BETA wersja Projektu przez duże P (wiele tabelek w jednym pliku)
v. 5.0b.8    (08.04.2004) - opcja zapisz/otwórz projekt zamieniona na obsługę rozszerzenia pnb 
v. 5.0b.7    (07.04.2004) - dodana możliwość zapisu i odczytu projektu (układu histogramów i wykresów)
v. 5.0b.6    (05.04.2004) - auto odświeżanie histogramu i wykresu (+ zmiany w konfiguracji)
v. 5.0b.5    (28.03.2004) - poprawione odświeżanie tabelki plus możliwość zaznaczania "nieedytowalnych" komórek oraz wprowadzono wzajemne przekształcenie y=F(u,v)=(Au+C)^v
v. 5.0b.4    (26.03.2004) - każde okno hist. lub grafu dla tej samej zmiennej ma własny numer porządkowy + zmiany polepszające "bezpieczeństwo" nowego kodu
v. 5.0b.3    (25.03.2004) - jak niżej ale dla grafu + możliwość uruchomienia analizy stat. bez konieczności wywołania histogramu (tego samego dnia, ale po drodze była noc :) )
v. 5.0b.2    (25.03.2004) - odświeżanie histogramu (z histogramu)
v. 5.0b.1    (22.03.2004) - wprowadzenie "kontroli zmiennych" przy kombinacjach zmiennych
v. 5.0b     (12.03.2004) - przejęcie kodu przez Konrada Grochowskiego - pierwsze poprawki uzgodnione z Ryśkiem
v. 4      (25.11.2003) - nowa wersja programu, znów w edycji freeware
v. 3.2     (31.01.2003) - zmiany w odczycie plików .UIS, usunięcie odczytu plików .CRW, drobne zmiany poprawki ideologiczno-stylistyczne
v. 3.11     (30.01.2003) - dodane logo WSiP, oraz poprawione procedury wczytywania plików
v. 3.1     (28.01.2003) - nowe formaty danych
v. 3.02     (03.01.2003) - poprawienie procedury drukowania (zgłosiła Guta)
v. 3.01     (30.09.2002) - poprawienie procedury wyboru wiersza do histogramu (zgłosił Jerzy B. Brojan)
v. 3      (24.02.2002) - napisana od podstaw, gruntownie zmieniona, całkowicie nowa wersja trzecia! (wydana przez WSiP)
v. 3 beta 77  (13.12.2001) - zaawansowanie prac: moduł arkusza: 100%; moduł przekształceń: 100%; moduł analizy statystycznej: 85%; moduł badania zależności: 100%; moduł konfiguracji: 0%; moduł i/0: 90%
v. 2.444    (11.03.2001) - dwie drobne poprawki stylistyczne ;-)
v. 2.44     (10.03.2001) - poprawiony błąd pojawiający się przy próbie usunięcia specyficznej konfiguracji danych, poprawki w interfejsie, zmniejszenie rozmiaru programu
v. 2.43     (09.03.2001) - ulepszenia w kodzie i interfejsie programu. Przyspieszenie działania i zmniejszenie objętości.
v. 2.42     (08.03.2001) - wewnętrzna reorganizacja kodu źródłowego programu, co zaowocowało zmniejszeniem rozmiaru programu, oraz kilkoma ulepszeniami w jego działaniu.
v. 2.4     (07.03.2001) - bardzo dużo ulepszeń w histogramie: zarówno w szybkości kreślenia, jak i w efektach (ulepszony zapis do pliku i wydruk) oraz w konfiguracji. Teraz "pogląd ustawień histogramu" działa naprawdę przyzwoicie! Prócz tego wprowadziłem trochę ulepszeń w interfejsie, oraz możliwość aktualizacji wersji programu poprzez internet
v. 2.34     (06.03.2001) - poprawiłem procedurę kreślenia Gaussa na histogramie 
v. 2.33     (03.03.2001) - drobna poprawka w ładowaniu przeglądarki i mailera
v. 2.32     (25.02.2001) - zmiany w moich adresach e-mail i www.
v. 2.31     (24.02.2001) - usunięcie krytycznego błędu w procedurach zapisu/odczytu plików .PND, oraz dodanie ułatwiającego życie bajeru: w oknie przekształceń wpisanie w miejscu współczynnika A napisu "deg" skonwertuje dane stopniowe na radianowe. Ponadto zauważyłem i usunąłem błąd polegający na niemożliwości podania zmiennoprzecinkowego parametru przekształcenia. Tak to jest: "nowe wersje zawierają poprawione stare błędy, ale..."
v. 2.3     (13.02.2001) - proces optymalizacji "luty 2001" został zakończony. Panda jest teraz znacznie bardziej czystsza (clearness of code), szybsza i konfigurowalniejsza (czy jak się to tam zwie). Dodałem też możliwość wyboru typu obliczanej dyspersji i trochę drobnych bajerów.
v. 2.21     (12.02.2001) - dalsza optymalizacja i multum ulepszeń. Od tej wersji Panda zapisuje konfigurację do typowego pliku .INI
v. 2.2     (11.02.2001) - ogromna optymalizacja kodu źródłowego! Ilość wierszy i ilość kolumn może być już ustalana przez użytkownika!
v. 2.03     (09.02.2001) - optymalizacja kodu źrodłowego, skrócenie czasu uruchamiania się programu, drobne zmiany w interfejsie
v. 2.02     (12.12.2000) - poprawka w procedurze kreślenia histogramu (nie wiesza się przy wszystkich punktach takich samych) oraz w procedurze odczytu plików .pnd (poprawka w wersji 2.01 sama niestety zawierała drobną usterkę produkującą krzaki...). Dodałem też małą wzmiankę o sukcesie moim, jako autora tego programu...
v. 2.01     (24.10.2000) - naprawiona procedura odczytywania plików - pliki zapisywane przez wersję 2.00 powodowały błąd w procedurze odczytu, teraz już nie.
v. 2      (21.10.2000) - z okazji drugiej rocznicy rozpoczęcia prac nad Pandą nareszcie ostateczna wersja programu!
v. 1.71     (21.10.2000) - dodanie funkcji generacji ciągu liczb naturalnych, dużo ulepszeń i poprawek w interfejsie i procedurach wydruku
v. 1.7     (20.10.2000) - poprawka w funkcji ładującej pliki z linii komend, poprawki w graficznej szacie programu, dodanie wyliczania mediany do funkcji statystycznych, trochę innych poprawek
v. 1.68     (19.10.2000) - dodanie (nareszcie!) splashscreena, dodanie podglądu wydruku w oknie konfiguracji wydruku, poprawka w procedurze kreślenia histogramu (w pewnej specyficznej sytuacji się dawniej wieszał), drobne poprawki i ulepszenia
v. 1.65     (18.10.2000) - rozszerzenie możliwości histogramu o dorys krzywej Gaussa oraz oś wartości znormalizowanych, drobne poprawki
v. 1.61     (15.10.2000) - dodanie opcji zapisu danych do plików CSV - umożliwienie tym samym ich eksportu do Excela
v. 1.6     (15.10.2000) - całkowicie nowy wygląd i zasady działania histogramu! Rewolucja!
v. 1.52     (13.10.2000) - rozszerzenie możliwości konfiguracji histogramu
v. 1.51     (12.10.2000) - wprowadzenie kilku estetycznych i funkcjonalnych poprawek, poprawienie kilku literówek i błędów merytorycznych
v. 1.5     (18.06.2000) - wprowadzona opcja podawania pozycji myszy na wykresie, oraz współrzędnych najbliższego punktu. Ponadto wprowadzone zapis i odczyt z dysku konfiguracji wyglądu wykresu i histogramu oraz ustawień wydruku. Prócz tego poprawka w procedurze rysowania histogramu (nie znika skrajnie lewy punkt). Dużo małych poprawek w interfejsie.
v. 1.46     (17.06.2000) - wprowadzono opcję konfiguracji wyglądu wykresu i histogramu! Oprócz tego drobne poprawki.
v. 1.44     (14.06.2000) - w menu głównym dodano pozycję "Narzędzia", a w niej wywołanie kalkulatora, oraz wbudowanej w program tablicy stałych matematycznych, fizycznych i chemicznych. Prócz tego troszkę drobnych udoskonaleń.
v. 1.425    (13.06.2000) - dodano dużo drobnych ulepszeń. Optymalizacja procedur obliczania regresji liniowej i kwadratowej.
v. 1.42     (12.06.2000) - nareszcie uodporniłem Pandę na podawanie liczb zmiennoprzecinkowych w formacie "z przecinkiem"! Teraz można np. podawać liczbę "0.34" zarówno jako "0.34", jak i "0,34", ".34" i ",34" ! Oprócz tego do głównego menu dodałem opcję "Ustawienia strony wydruku" .
v. 1.41     (11.06.2000) - działają już bardzo ulepszone względem v. 1.4 alfa procedury wydruku wykresu i zapisu wykresu do pliku. Znowu działa dorysowywanie regresji. Nareszcie dodana została procedura kopiowania (dowolnie skalowalnego!) wykresu do schowka! Oprócz tego wprowadziłem drobne zmiany w nazewnictwie przycisków i w menu.
v. 1.4 beta 12 (06.06.2000) - ukończona reorganizacja struktury wykresu. Tymczasowy brak procedur zapisu wykresu do pliku, oraz jego wydruku.
v. 1.4 beta 01 (04.06.2000) - próbne wprowadzenie całkowicie nowego wykresu
v. 1.4 alfa 01 (04.06.2000) - wprowadzenie nowych symboli punktów na wykresie. Ostatni podryg starej filozofii wykresu
v. 1.39     (28.05.2000) - dużo drobnych poprawek w interfejsie i w kodzie Pandy
v. 1.385    (22.04.2000) - wprowadzenie poprawek uodparniających Pandę na pewne konfiguracje systemu w Windows'98 (zwłaszcza, jeśli chodzi o fonty), wprowadzenie aktywnych połączeń z siecią.
v. 1.38     (20.04.2000) - wprowadzenie do "informacji o wersji" ramki z historią programu, przeniesienie loga.
v. 1.37     (03.03.2000) - teksturowe tło w informacjach o programie
v. 1.36     (27.02.2000) - dodana informacja o supporcie programu w internecie, dawno należne podziękowania dla beta-testerów, a także logo autora
v. 1.35     (29.01.2000) - poprawki w procedurach rysowania histogramu i w oknie wyświetlającym wartości statystyczne (pełna obsługa drag&drop i likwidacja dramatycznego błędu w "zmianie parametrów istniejącego przekształcenia")
v. 1.31     (28.01.2000) - poprawki w procedurze wyświetlającej informacje o dopasowaniu krzywej drugiego stopnia
v. 1.3     (23.01.2000) - ok. 13 poprawek i drobnych ulepszeń (m.in. znacznie lepsza obsługa drag&drop).
v. 1.2     (03.12.1999) - nareszcie bezkonfliktowo działa przypisywanie plików .lsq i .pnd do Pandy!
v. 1.1     (09.10.1999) - poprawki w rysowaniu prostej najmniejszych kwadratów i w rysowaniu punktów na histogramie; wprowadzenie do przekształcania danych opcji zmiany parametrów istniejącego przekształcenia; wprowadzenie blokady nieaktywnych przycisków
v. 1.01     (07.08.1999) - drobne poprawki językowe (np. zamiast "czyszczenia kolumny" "usuwanie zmiennej", etc.)
v. 1      (01.08.1999) - nareszcie wersja finalna!
v. 0.952    (01.08.1999) - rezygnacja z zapisu w informacjach o programie skróconego numeru wersji przy "Panda".
v. 0.951    (01.08.1999) - wprowadzenie możliwości uruchomienia jednocześnie analizy zmiennej i badania zależności
v. 0.95     (22.07.1999) - histogram został zrenormalizowany - wydruk i zapis wykresu do pliku dopasowują swoje rozmiary do ilości punktów (!), zlikwidowane konflikty elementów graficznych na histogramie, wprowadzone cyferki po prawej stronie "kresek co 10"
v. 0.94     (20.07.1999) - wprowadzone ulepszenia przyspieszające rysowanie wykresów
v. 0.93     (19.07.1999) - wczytywanie pliku podanego w linii komend, dodatki w "informacjach o wersji", poprawione procedury różniczkowania
v. 0.912    (18.07.1999) - informacje "o wersji" w "informacjach o programie"
v. 0.911    (17.07.1999) - poprawka tekstu w informacjach o programie, zrobienie w histogramie poziomych kresek co dziesięć punktów, w informacjach o programie jest wyświetlany numer wersji .2, nie .2g
v. 0.91     (02.06.1999) - nowe funkcje, objaśnienia do funkcji, poprawki
v. 0.9     (01.06.1999) - pierwsza oficjalna publikacja programu
v. 0.89     (01.06.1999) - Arkusz kalkulacyjny v.3, wydruki v.4, poprawki w procedurach rysowania histogramu
v. 0.888    (31.05.1999) - poprawki w wizualnej treści programu
v. 0.887    (30.05.1999) - duże poprawki w jądrze programu
v. 0.88     (27.05.1999) - wydruki v.3.5, poprawki, interface, zapis wykresu do pliku graficznego,zmiana ikony programu
v. 0.87     (15.05.1999) - wydruki v.3, ogólna optymalizacja procedur i interface'u, zapis wykresu do pliku graficznego v. 0.5
v. 0.86     (11.05.1999) - optymalizacja kodu źródłowego - przepisanie, zmiana położeń funkcji, poprawki...
v. 0.85     (08.05.1999) - wydruki wykresów v.2, wizualizacja marginesów w "ustawieniach strony", poprawki
v. 0.84     (03.05.1999) - obsługa wydruków wykresów, nowy format zapisu do pliku, całkowicie nowa filozofia wykresu, poprawki
v. 0.834    (02.05.1999) - optymalizacja kodu, poprawki
v. 0.833    (29.04.1999) - dodanie funkcji obsługi sortowania -> sortowanie OK!
v. 0.832    (25.04.1999) - wprowadzenie sortowania zmiennych, dodanie obsługi klawisza F1
v. 0.83           - poprawianie procedur v.2
v. 0.813           - poprawianie procedur v.1
v. 0.81           - dokończenie bitbuttonów, dodanie hintów, optymalizacja jądra
v. 0.8            - badanie rozrzutu danych (ex-Serpo), pełne menu z klawiszami skrótu, udoskonalone skalowanie wykresów (i histogramu)
v. 0.75           - obsługa arkusza kalkulacyjnego v.2 (wow!), różniczkowanie danych (wow!)
v. 0.733           - ostateczne poprawki do obsługi komentarza, uatrakcyjnienie wyglądu poprzez zastąpienie przycisków bitbuttonami (przyciski z ikonką), opcja ponownego przekształcania (remorph)
v. 0.732           - poprawione procedury prostego i złożonego przekształcania danych, poprawione procedury obliczania współczynników do rysowania wykresów, optymalizacja kodu
v. 0.731           - poprawiony zapis komentarza, optymalizacja procedur rysowania wykresów.
v. 0.73           - zmiana nazwy programu z Lespo na Panda
v. 0.72     (28.02.1999) - obsługa arkusza kalkulacyjnego v.1 (uff!)
v. 0.71           - poprawione obliczenia regresji liniowej
v. 0.708           - dopasowanie prostej i krzywej, rysowanie ich na wykresie
v. 0.7            - wczytywanie danych zgodne z .LSQ i .PND, zapisywanie zgodne z .PND
v. 0.6            - eksperymenty z MDI
v. 0.5     (jesień 1998) - pierwsza wizualna realizacja koncepcji programu