STRONA GŁÓWNA

SKŁAD GRUPY

NASZE LABORATORIUM
MOŻLIWOŚCI POMIAROWE

NASZE BADANIA
WYBRANE PROJEKTY

DLA STUDENTÓW

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Patrzymy w przyszłość, czyli ... nanotechnologia, prąd i magnetyzm

Zjawiska transportu elektronowego (czyli przenoszenia ładunku wskutek ruchu nośników prądu) leżą u podstaw współczesnej elektroniki. Aktualny rozwój tej dziedziny rządzony jest dążeniem do miniaturyzacji urządzeń elektronicznych (nanotechnologia), łączeniem własności elektrycznych z magnetycznymi (spintronika) oraz poszukiwaniem nowych materiałów. Pole badań jest zatem bardzo szerokie, a liczba ciekawych projektów badawczych nieograniczona.