"Pi of the Sky" observing strategy - draft


Prezentacja (plik ppt)

1. Autonomia systemu - współpraca z siecią GCN
- Omówienie sposobu skanowania nieba i reakcji na wewnętrzne/zewnętrzne wyzwalacze (trigery).

2. Omówienie aplikacji do analizy częstości skanowanych przez nas pól
- Prezentacja histogramów dla obu kamer (zrzuty ekranu)

3. Omówienie aplikacji do testowania skryptu wybierającego pola
- Prezentacja działania aplikacji na żywo (będzie potrzebna Java 1.5 na komputerze do prezentacji)

4. Plany na przyszłość:
- Dostosowanie wyżej wymienionych aplikacji do pełnego systemu.