Mathematica
w nauczaniu fizyki jądrowej

zima 2017/2018Home
Teaching

UWAGA: do przeglądania materiałów wykładowych (pliki typu .nb) z możliwością ich edycji konieczny jest program Mathematica. Do otwierania dodatkowych, samodzielnych plików typu CDF wystarczy darmowy  program  CDF Player.

W niektórych przeglądarkach trzeba zaznaczyć w opcjach, że pliki .cdf mają być otwierane przez CDFPlayer. W Firefox'ie: Options>Applications...
Stany neutronowe
w potencjale WS
Wstęp: materiał pierwszych dwóch wykładów, 5 i 12.10.2017 i ColorSelect z opcją Insert
                 Dodatkowo samodzielne pliki CDF: ColorSelect, NamedColors, HSBExplorer

Kształty jąder: pełny plik, 19, 26.10 i 2.11.2017
                 Dodatkowo samodzielne pliki CDF: KształtKwadro i KsztaltyHarmoniczne

Własności nuklidów: całość,  2 i 16.11.2017
                 Plik CDF: Energie2Plus

Model kroplowy: całość,  23 i 30.11.2017
                 Pliki CDF: ModelBW i RóżnicaMas

Model powłokowy: całość, 07, 14 i 21.12.2017
                 Pliki CDF: BoundStatesInASquarePotentialWell (from Wolfram Demonstrations),
                                    StudniaProstokatna, PotencjalWoodsaSaxona
                                    RownanieS_potencjalWS, Funkcje HO, Funkcje HO-3D
 
Dodatek Świąteczny: 21.12.2017

Siły resztkowe, całość 11 i 18.01.2018
                  Plik CDF: Konfiguracje2Nukleonow, MieszanieWieluStanow

Optyka jonowa całość 18 i 25.01.2018
                  Plik CDF: JednaCienkaSoczewka, DwieCienkieSoczewki, JednaSekcjaBr,
                                    DwieSekcjeBr, SeparatorFragmentow


WYBRANE PRACE ZALICZENIOWE


 Zasięgi jonów w gazie (CDF, Aleksandra Ciemny)

Promieniotwórczość protonowa (CDF, Natalia Sokołowska)

Straty energii jonów w wodzie (CDF, Przemysław Sękowski)

Ścieżka procesu r (CDF, Monika Piersa)

Gęstości izotopów w reaktorze prędkim (CDF, Arkadiusz Siwiec)

Systematyka stanów 3- (CDF, Dawid Suzonowicz)

Produkty rozszczepienia 233U (CDF, Jakub Wiśniewski)

Stany jednocząstkowe w zależności od N
    (CDF, Adam Spyra, Justyna Kozinoga, Mateusz Filipek)Home
Dydaktyka