Skąd Mojżesz mógł wiedzieć o Mesjaszu?

© Copyright Jan Szołtysek

Komentarz prosimy wysłać na jeden z adresów:
Jan Szoltysek (SzoltyJ1@gemischova.ge.com)
Piotrek Niezurawski (pniez@fuw.edu.pl)

 

O ile dla historyka odtworzenie drzewa genealogicznego postaci historycznej niejednokrotnie umożliwia zdobycie bardzo cennych informacji, dla laika czytanie genealogii nie jest na ogół zbyt fascynującym zajęciem.

Ciekawe jednak do jak zaskakujących wniosków doprowadza studiowanie etymologii imion przodków Noego. Okazuje się, że w genealogii Noego ukryta jest wiadomość o boskim Planie Zbawienia ludzkości.

Z linią genealogiczną od Adama do Noego można się zaznajomić w rozdziale piątym Księgi Rodzaju (wiersze 1-32).

Pierwszym przodkiem Noego jest Adam. Adam po hebrajsku znaczy człowiek ().

Synem Adama był Set. W Księdze Rodzaju (Rodz. 4-25) czytamy: I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu na imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka, zamiast Abla, którego zabił Kain (hebr. - set dał, przyniósł).

Syn seta miał na imię Enosz (hebr. smiertelny, nieszczęsny). Synem Enosza był Kenan (hebr. ). Kenan może oznaczać smutek, rapsod lub elegię.

Kolejnym przodkiem Noego był Mahalalel od hebr. mahalal () czyli błogosławiony. Końcówka El czyli Bóg jest popularnym przyrostkiem stosowanym w imionach hebrajskich. Jako przykłady posłużyć mogą Daniel, Samuel i Emanuel.

Malahalel był ojcem Jereda. Słowo yaredh () tłumaczy się jako zstąpi. Jered z kolei miał za syna Henocha. Henoch () może oznaczać nauczanie lub rozpoczęcie. Henoch cieszył się wyjątkowymi względami Pana Boga. Zgodnie z Rodz. 5, 24: Henoch chodził w przyjaźni z Bogiem a potem znikł, gdyż zabrał go Pan Bóg.

Syn Henocha nazywał się Metuszelach. Metuszelach pochodzi od muth () czyli śmierć oraz szelach () co oznacza przynieść albo wysłać. Imię Metuszelacha należy więc przetłumaczyć jako jego śmierć przyniesie.

Metuszelach miał za syna Lamecha, który był ojcem Noego. Lamech () oznacza lamentujących, lub lament. Noe, natomiast () oznacza spokój, wytchnienie. W Księdze Rodzaju 5, 29 opisano jak Lamech nazwał Noego: Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan.

 

Linia genealogiczna od Adama do Noego, ustawiona w jedną kolumnę wygląda tak jak poniżej.

1.

Adam

Człowiek

2.

Set

dał, przyniósł

3.

Enosz

smiertelny

4.

Kenan

smutek;

5.

Mahalalel

Bóg błogosławiony

6.

Jered

zstąpi

7.

Henoch

nauczając [że]

8.

Metuszelach

[jego] śmierć przyniesie

9.

Lamech

lamentujący[m]

10.

Noe

spokój, wytchnienie

Jak widać, imiona przodków Noego układają się w zdanie opisujące Plan Zbawienia ludzkosci, zrealizowany około dwóch tysięcy lat temu przez Jezusa z Nazaretu zwanego Namaszczeńcem, czyli Chrystusem.

Napisanie pięcioksięgu, wraz z Księgą Rodzaju, opisującą genealogię Noego przypisuje się Mojżeszowi, ktory żył okolo 1440 lat przed Chrystusem.

Podważenie istotnści informacji podanej powyżej jest niesłychanie trudne. Po pierwsze: teks pięcioksięgu (pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu) powstał na dlugo przed Chrystusem. Po drugie: autor opisywał genealogię przodków. Można się spodziewać, że historia Noego znana była we współczesnym mu świecie, tak więc celowe zakodowanie informacji w wymyślonej genealogii mogło niepotrzebnie narazić jego autorytet. Jeżeli nawet przyjąć, ze ów uczony autor miał celowo wprowadzić informację o Bogu przybywającym do ludzi aby przynieść im pokój to pozostaje jedno pytanie: skąd on o tym wiedzał na wiele wieków naprzód?

Chuck Missler (1) uważa, że Bóg nie jest przywiązany do naszej materialnej czterowymiarowej czasoprzestrzeni. W związku z tym może On zaprojektować przebieg wypadków zgodnie z własną wolą. W powyższym przykładzie imiona przodków Noego zostały więc zainspirowane przez Stwórcę, który już tysiące lat wcześniej wiedział (a nie przewidział) jak potoczy się historia.

 

1. Chuck Missler, Mark Eastman ? Alien Encounters, 1997 Koinonia House, Coeur dAlene, ID, USA.

Jan's Front Page


Droga w standardzie iso-8859-2 Droga "Bez Ogonkow"