Informacje

Przedmiot "Podstawy fizyki" jest prowadzony dla studentów makrokierunku "Bioinformatyka i biologia systemów".


Opis przedmiotu Podstawy fizyki

Terminy
Dzień roku 2022 Czas Miejsce Wydarzenie
6 kwietnia 9:15-10:00 sala 2.24 1 sprawdzian
9 maja 10:15-11:00 sala 2.24 2 sprawdzian
1 czerwca 9:15-10:00 sala 2.24 3 sprawdzian

Wyniki dostępne są w USOS w module Sprawdziany

Wykładowca: dr Piotr Nieżurawski, e-mail: Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl