Informacje

Przedmiot "Podstawy fizyki" jest prowadzony dla studentów makrokierunku "Bioinformatyka i biologia systemów".


Opis przedmiotu Podstawy fizyki


Wyniki dostępne są w USOS w module Sprawdziany

Wykładowca: dr Piotr Nieżurawski, e-mail: Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl