Informacje

Przedmiot "Podstawy fizyki" jest prowadzony dla studentów makrokierunku "Bioinformatyka i biologia systemów".


Opis przedmiotu Podstawy fizyki

Terminy
Dzień roku 2024 Czas Miejsce Wydarzenie
10 kwietnia 11:15-12:00 sala B2.38 1 sprawdzian
15 maja 11:15-12:00 sala B2.38 2 sprawdzian
5 czerwca 11:15-12:00 sala B2.38 3 sprawdzian

Wyniki dostępne są w USOS w module Sprawdziany

Wykładowca: dr Piotr Nieżurawski, e-mail: Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl