Komitet Organizacyjny Konkursu Fizycznego "Poszukiwanie Talentów"

Zakład Dydaktyki Fizyki

Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Pasteura 5

02-093 Warszawa

tel. 22 55 32 633, 22 55 32 666