Porozumienie Kosmologia i Cząstki Elementarne

Koordynator: prof. Stefan Pokorski

Przewodniczący Rady Porozumienia: prof. Marek Zrałek

Tekst porozumienia

Spotkanie 19.02.2007

Organizatorzy

Stefan Pokorski, Zygmunt Lalak, Krzysztof Meissner
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
Tel: +48-22-6283396, Fax: +48-22-6219475
E-mail: pokorski@fuw.edu.pl
E-mail: lalak@fuw.edu.pl
E-mail: meissner@fuw.edu.pl

Some links