Aby umożliwić Dziekanatowi Państwa ubezpieczenie na czas praktyk prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza wyłożonego przed Dziekanatem i wrzucenie go do skrzynki podawczej przed Dziekanatem lub też o przekazanie bezpośrednio do Dziekanatu. Formularz można także pobrać tutaj.

Prosimy zwrócić uwagę czy formularz zawiera następujące dane:


  1. Imię, nazwisko i numer indeksu Praktykanta
  2. PESEL Praktykanta
  3. Uzgodniony z z Opiekunem u Organizatora praktyk/praktyki termin odbywania praktyki (data)
  4. Miejsce odbywania praktyki (nazwa Organizatora praktyk/praktyki i adres)


Dane te niezbędne są do ubezpieczenia Państwa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które na czas trwania praktyki opłaca Uniwersytet Warszawski. Jeżeli praktyka odbywa się np. w wybrane dni w tygodniu w dłuższym okresie, należy podać pełen termin, w któym będzie się ona odbywać bez wyszczególaniania poszczególnych dat.

Jeśli odbywają Państwo praktyki za granicą to ubezpieczenie należy wykupić samemu.