Zgodnie z regulaminem praktyk, studenci, którzy wykonywali (bądz wykonują) pracę na podstawie umowy o pracę (w dowolnej formie) mogą otrzymać na tej podstawie zalicznie praktyk.
W tym celu powinni złożyć sprawozdanie ograniczone do poniższych punktów:

1. Imię, nazwisko i numer indeksu studentki/studenta
2. Data złożenia sprawozdania
3. Dokładna nazwa i adres instytucji, w której wykonana została praca
4. Podpis studentki/studenta
5. Prośba o zaliczenie praktyk w oparciu o umowę o pracę znajdującą się w załączniku
oraz
skan umowy (z wykreślonymi tzw. danymi wrażliwymi studentki/studenta: adresem i zarobkami).