Secretariat

Małgorzata Szczytko
Faculty of Chemistry of Warsaw University
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
tel. +48 (22) 55 26 294

e-mail: prophysica@fuw.edu.pl

President of Foundation

Prof. Bogdan Cichocki
Faculty of Physics of Warsaw University
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
tel./fax +48 (22) 55 32 929

Accounting

Sylwia Szulc
e-mail:
s.szulc@nencki.gov.pl

Correspondence address

Fundacja "Pro-Physica"
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
tel./fax +48 (22) 55 32 520
Address of Foundation

Fundacja "Pro-Physica"
Al.Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. +48 (22) 116 33 85