"Pro-Physica"

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
NIP: 521-11-62-877, Regon: 012034478, KRS: 0000066031
e-mail: prophysica@fuw.edu.pl

Bank Account: Bank Zachodni WBK S.A., ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
65 1500 1012 1210 1007 8486 0000