†Polish Physical Society
dr hab. Elżbieta Czerwosz
ul.Hoża 69 Warszawa

dr Szymon Bauch
Instytut Fizyki PAN

dr hab. Ryszard Buczko
Instytut Fizyki PAN

prof. Marta Cieplak
Instytut Fizyki PAN

prof. Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN

prof. Jerzy Czerwonko
Wydz. PPT Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. Tomasz Dietl
Instytut Fizyki PAN

dr Janusz Dmochowski
Instytut Fizyki PAN

doc. dr hab. Witold Dobrowolski
Instytut Fizyki PAN

prof. Jan Gaj
Wydział Fizyki UW

prof. Robert Gałązka
Instytut Fizyki PAN

prof. Marian Grynberg
Wydział Fizyki UW

dr Mirosław Hamera

doc. dr hab.Włodzimierz Jastrzębski
Instytut Fizyki PAN

dr Andrzej Kasprzycki

dr Jerzy Kowalczyński
Instytut Fizyki PAN

prof. Henryk Lachowicz
Instytut Fizyki PAN

prof. Jerzy Langer
Instytut Fizyki PAN

prof. Tomasz Matulewicz
Wydział Fizyki UW

dr inż. Adam Michczyński
Instytut Fizyki
Politechnika Śląska

dr Stanisława Miotkowska
Instytut Fizyki PAN

Fundacja Radiowęglowa
Politechnika Śląska
Gliwice

prof. Jan Misiewicz
Instytut Fizyki Politechniki

prof. Stanisław Olszewski
IchF PAN

prof. Sylwester Porowski
UNIPRESS

prof. Jerzy Prochorow
Instytut Fizyki PAN

prof. Stefan Pokorski
Wydział Fizyki IFT UW

prof. Grzegorz Rohoziński
Wydział Fizyki UW

senator RP
dr Zbigniew Romaszewski

Sz. P. Mirosław Sawicki

prof. Leszek Sirko
Instytut Fizyki PAN

prof. Adam Sobiczewski
IPJ UW

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

prof. Tadeusz Suski
UNIPREES

prof. Wojciech Suski
INTiBS PAN

dr Wiktor Szkiełko

prof. Henryk Szymczak
Instytut Fizyki PAN

prof. Andrzej Szytuła
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

Sz. P. Marek Tichy

prof. Andrzej Trautman
Wydział Fizyki UW

prof. Zbysław Wilamowski
IF PAN

prof. Karol Wysokiński
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Mirosław Załużny
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej