Fundacja "Pro Physica" nie mogłaby funkcjonować bez Państwa współpracy i wsparcia finansowego. Z naszego punktu widzenia dalszy wzrost dotacji na statutową działalność Fundacji jest dla nas najwiekszą wartością i troską.

Do instytucji, które przeznaczyły dotacje na akcje celowe organizowane przez Fundację "Pro Physica" należą:

American Physical Society
European Commission,
Fundacja Batorego,
Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Komitet Badań Naukowych,
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
UNESCO,
PZU,
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

i wiele indywidualnych dawców.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wsparli naszą działalność.