Rada Fundacji


Prof. dr hab. Marta Cieplak - IF PAN
e-mail:martaifpan.edu.pl

Prof. dr hab. Mariusz Gajda - IF PAN
e-mail:gajdaifpan.edu.pl

Dr Mirosław Hamera - NIK
e-mail:mhamnik.gov.pl

Prof. dr hab. Mirosław Karpierz - Wydział Fizyki PW
e-mail: karpierzif.pw.edu.pl

Prof. dr hab. Roman Puźniak - IF PAN - przedstawiciel PTF
e-mail:puzniifpan.edu.pl

Prof. Stanisław G. Rohoziński - Wiceprzewodniczący - Wydział Fizyki UW e-mail:Stanislaw-G.Rohozinskifuw.edu.pl

Prof. dr hab. Wojciech Satuła - Wydział Fizyki UW
e-mail:Wojciech.Satulafuw.edu.pl

Prof. dr hab. Leszek Sirko - przewodniczący - IF PAN
e-mail:sirkoifpan.edu.pl

Kadencja Rady trwa sześć lat. Do kompetencji Rady należy m.in. ocena i zatwierdzanie planów działania oraz zatwierdzanie sprawozdań rocznych.