mgr Szymon Bauch
Instytut Fizyki PAN

dr hab. Ryszard Buczko
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Bogdan Cichocki

prof.dr hab. Marta Cieplak
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Tomasz Dietl
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Witold Dobrowolski
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Robert Gałązka
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Marian Grynberg
Wydział Fizyki UW

dr Mirosław Hamera

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
Instytut Fizyki PAN

dr Andrzej Kasprzycki

prof. dr hab. Jerzy Langer
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
Wydział Fizyki UW

dr inż. Adam Michczyński
Instytut Fizyki
Politechnika Śląska

prof. dr hab. Jan Misiewicz
Instytut Fizyki Politechniki

prof. dr hab. Stanisław Olszewski
IchF PAN

prof. dr hab. Roman Puźniak
Polskie Towarzystwo Fizyczne

prof. dr hab. Grzegorz Rohoziński
Wydział Fizyki UW

senator RP
dr Zbigniew Romaszewski

mgr Mirosław Sawicki

prof. dr hab. Leszek Sirko
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Adam Sobiczewski
IPJ UW

prof. dr hab. Józef Spałek
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wiktor Szkiełko

prof. dr hab. Henryk Szymczak
Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Andrzej Szytuła
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

dr Marek Tichy

prof. dr hab. Marek Trippenbach
Wydział Fizyki UW

prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

prof. dr hab. Karol Wysokiński
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Mirosław Załużny
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej