Analiza Sygnałów

Jak obliczyć współczynniki szeregu Fouriera?

Sygnał okresowy (o okresie \(T\)) można przedstawić w postaci szeregu Fouriera: $$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{-i \frac{2\pi t}{T} n}$$ gdzie $$c_n = \frac{1}{T} \int f(t) e^{\frac{2\pi i n t}{T}} dt \,.$$

Współczynniki szeregu Fouriera można obliczyć:
  1. analitycznie, obliczyć następującą całkę zadaną powyższym wzorem
  2. wykorzystując program do obliczeń symbolicznych, np. w Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com) do obliczenia współczynników szeregu Fouriera należy zadać pytanie:
    Fourier coefficient of «wzór funkcji»
autor: Adrianna Tartas, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016