Analiza Sygnałów

Jak obliczyć Dyskretną Transformatę Fouriera sygnału?

DFT — dyskretna transformata Fouriera, to taka transformata, która działa na sygnałach próbkowanych o skończonej długości, jest operacją odwracalną — co znaczy, że mając transformatę, można wyznaczyć oryginał.

bezpośrednio z definicji DFT

przy użyciu FFT (Szybkiej Transformacji Fouriera)

autor: Wiktoria Budzikur, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016