Wnioskowanie Statystyczne

Nieoficjalne materiały pomocnicze dla studentów I roku. Materiały mogą zawierać błędy.
Skrypt korzysta z bibliotek highlight.js oraz MathJax.

Jak wygenerować wartości zmiennej losowej o rozkładzie jednorodnym?

Jak wygenerować wartości zmiennej losowej o dowolnym rozkładzie?

Jak wyznaczyć prawdopodobieństwo otrzymania zadanych wartości zmiennej losowej?

Jak poprawnie obliczyć wariancję i odchylenie standardowe?

Jak zbadać, czy próba pochodzi z rozkładu normalnego?

Jak zbadać, czy próba pochodzi ze wskazanego rozkładu?

Jak wyznaczyć przedział ufności dla wartości oczekiwanej?

Jak wyznaczyć przedział ufności dla wariancji?

Jak wyznaczyć przedział ufności dla proporcji?

Jak wyznaczyć przedział ufności dla dowolnej statystyki?

Jak porównać statystykę z próby z ustaloną wartością?

Jak porównać ze sobą dwie próby?

Kilka uwag:
  1. Materiały mogą zawierać błędy, zauważone proszę zgłaszać mailem lub osobiście.
  2. Większość wstawek kodu będzie wymagać dodania linii
    # coding:utf-8
    na początku pliku.
  3. W wersji 3 języka Python należy zamiast xrange używać po prostu range.
  4. Pozostałe (archiwalne) pliki z zajęć znajdują się poniżej.

Rok akademicki 2013/14

Rok akademicki 2014/15

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016