Wnioskowanie Statystyczne

Jak wyznaczyć przedział ufności dla wartości oczekiwanej?

dla wartości z rozkładu normalnego o znanej wariancji

dla wartości z rozkładu normalnego o nieznanej wariancji

dla wartości z dowolnego rozkładu, korzystając z symulacji

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016