Wnioskowanie Statystyczne

Jak wyznaczyć przedział ufności dla wariancji?

dla wartości z rozkładu normalnego o znanej wartości oczekiwanej

dla wartości z rozkładu normalnego o nieznanej wartości oczekiwanej

dla wartości z dowolnego rozkładu, korzystając z symulacji

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016