Wnioskowanie Statystyczne

Jak porównać statystykę z próby z ustaloną wartością?

badając średnią próby względem wartości oczekiwanej

badając wariancję próby względem wariancji rozkładu

badając dowolną statystykę z wykorzystaniem przedziału ufności

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016