Jak porównać statystykę z próby z ustaloną wartością?

badając średnią próby względem wartości oczekiwanej

z wykorzystaniem przedziału ufności

testując hipotezę dla populacji o znanej wariancji

testując hipotezę dla populacji o nieznanej wariancji

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016