Jak porównać statystykę z próby z ustaloną wartością?

badając wariancję próby względem wariancji rozkładu

z wykorzystaniem przedziału ufności

testując hipotezę dla populacji o znanej wartości oczekiwanej

testując hipotezę dla populacji o nieznanej wartości oczekiwanej

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016