Wnioskowanie Statystyczne

Jak porównać ze sobą dwie próby?

testując parametrycznie hipotezę różnicy średnich

testując tożsamość populacji przez repróbkowanie

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016