Wnioskowanie Statystyczne

Jak wyznaczyć prawdopodobieństwo otrzymania zadanych wartości zmiennej losowej?

dla dowolnej zmiennej losowej, korzystając z symulacji

w przypadku dyskretnej zmiennej losowej

w przypadku ciągłej zmiennej losowej

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016