POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE - zmiana URL - prosze zaktualizowac ...
POLISH PHYSICAL SOCIETY - change of URL - please update ...