Moje zdjecie

O mnie

Nazywam się Rafał Masełek i jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję na wydziale fizyki, gdzie prowadzę badania naukowe z dziedziny fizyki teoretycznej cząstek elementarnych.

Logo UW

Studia

Studiowałem Fizykę Komputerową na Politechnice Warszawskiej, a po uzyskaniu tytułu inżyniera kontynuowałem naukę na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra z Fizyki Teoretycznej. Oba stopnie ukończyłem z wyróżnieniem Summa cum laude.

Cząstki elementarne w ATLASie

Praca

Zajmuję się fizyką cząstek elementarnych na styku teorii i eksperymentu. Szczególnie interesują mnie poszukiwania nowej fizyki spoza Modelu Standardowego oraz badania nad Ciemną Materią. Moje badania często związane są z teorią Supersymetrii.


Fizyka cząstek elementarnych

Cząstki elementarne to najmniejsze bloki budujące materię. Należą do nich m. in. elektrony i kwarki. Badania nad cząstkami elementarnymi są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają zrozumieć fizykę na najbardziej elementarnym poziomie. Do prowadzenia badań nad cząstkami elementarnymi stworzono wielkie kolaboracje zrzeszające tysiące fizyków, informatyków i inżynierów, co zaowocowało powstaniem przełomowych eksperymentów w ośrodku badań jądrowych CERN pod Genewą. To właśnie tam w 2012 roku odkryto bozon Higgsa.

Cząstki elementarne

Model Standardowy

Obowiązującym paradygmatem w fizyce cząstek elementarnych jest Model standardowy, będący kompozycją teorii opisujących trzy z czterech oddziaływań fundamentalnych: oddziaływanie silne umożliwiające powstanie jąder atomowych, oddziaływanie słabe odpowiedzialne za rozpady i promieniotwórczość oraz oddziaływanie elektromagnetyczne niezbędne do istnienia atomów. Współczesna fizyka cząstek elementarnych nie stworzyła jak dotąd spójnej teorii, która uwzględniłaby ostatnie oddziaływanie fundamentalne: grawitację. Do opisu grawitacji wciąż używa się ponad stuletniej teorii względności Einsteina.

Lagranżjan Modelu Standardowego

Fenomenologia

Obszar działalności naukowej, którym się zajmuję nazywa się fenomenologią. Podczas gdy tzw. czysta teoria cząstek zajmuje się konstrukcją i rozwiązaniami teorii matematycznych konstruowanych przy użyciu kwantowej teorii pola, fenomenologia skupia się na obserwowalnych skutkach i konsekwencjach tych teorii. Z tego powodu fenomenolodzy współpracują często z doświadczalnikami i korzystają z ich dorobku. Typowymi zagadnieniami jakimi zajmuje się fenomenologia cząstek elementarnych jest porównywanie przewidywań modeli teoretycznych z wynikami eksperymentów, wyciąganie wniosków na podstawie danych empirycznych co do charakteru nieznanej fizyki, szacowanie zdolności planowanych eksperymentów do przeprowadzania istotnych odkryć, wskazywanie obiecujących kierunków rozwoju fizyki cząstek elementarnych.

Wzory fizyczne

Inteligentne technologie

Moje badania polegają na pracy z wynikami eksperymentów oraz symulacji fizycznych, co wymaga ode mnie korzystania ze specjalistycznych narzędzi komputerowych oraz tworzenia własnych programów. Jeśli chodzi o technologie informatyczne to szczególnie interesuję się uczeniem maszynowym i chciałbym, aby narzędzia z powodzeniem stosowane w sektorze prywatnym znalazły zastosowanie w fizyce i szersze uznanie w społeczności naukowej.

Kod