Deklaracja praw autorskich.

Slajdy i zdjęcia zamieszczone na mojej stronie WWW, oraz fotografie mojego autorstwa na stronie AW2P2, stanowią część mojego archiwum. W większości zostały zrobione przeze mnie, czasem przez moich przyjaciół albo przypadkowych ludzi którym wręczyłem aparat i poprosiłem o zrobienie zdjęcia. Jeżeli ktokolwiek chciałby je wykorzystać do celów komercyjnych, powinien najpierw skontaktować się ze mną (janusz.rosiek@fuw.edu.pl) i uzyskać moje pozwolenie.


Copyright statement.

Slides and photos presented on my WWW page and on the AW2P2 page belong to my archive. They were taken mostly by me, sometimes by my friends, few by accidental people with use of my camera. Anybody who wants to use them for any commercial purposes, should contact me first (janusz.rosiek@fuw.edu.pl) and ask for my permission.


Janusz Rosiek