WARSZTATY Z FIZYKI REAKTORÓW JĄDROWYCH (2022/2023)
  
Warsztaty:     
   dr  Izabela Skwira-Chalot

 

 Materiały z zajęć (dostepne po zalogowaniu)

 
Literatura:
1.  "Neutronics" - Monographs of CEA Nuclear Energy Division 
2. J.J. Duderstand, L.J. Hamilton  „Nuclear Reactor Analysis” 
3. R.A. Knief „Nuclear criticality safety. Theory and practice”
4. B. Zohuri  "Neutronic Analysis For Nuclear Reactor Systems" , Springer, 2017
5.  SCALE Code System 


Treść wykładu -->