Roman.Stepniewski

prof. dr hab. Roman Stępniewski

Solid State Physics Division
Institute of Experimental Physics
Faculty of Physics
University of Warsaw
ul. Pasteura 5,
02-093 Warsaw,
Poland

Phone:

(+48 22) 55-32-700

e-mail:

Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl

Location:

room 3.100 (Pasteura 5, 3rd floor)


You may look at my publication list


 Tu można znaleźć materiały dotyczące wykładu:  Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki 

 


Tu można znaleźć materiały archiwalne dotyczące wykładu:  Podstawy Fizyki Półprzewodników 


 

 

  

Solid State Physics Division Home Page:

zfcs3