Home Page of Szymon Charzyński


Contact

Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, Polska
phone (office): (+48)(22) 55 32 940
office room: 5.40
e-mail

Materiały do wykładów i ćwiczeń

Algebra I R
Redaktor naczelny miesięcznika Delta

Adres redakcji: Instytut Matematyki UW, Redakcja Delty, ul. Banacha 2, pokój 4020, 02-097 Warszawa
Telefon: (+48)(22) 55 44 402
Portal internetowy: www.deltami.edu.pl