Home Page of Szymon Charzyński


Contact

Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, Polska
phone (office): (+48)(22) 55 32 940
office room: 5.40

Materiały do wykładów

Algebra z geometrią II