Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego za rok 2002

Na podstawie oceny funduszy zgromadzonych do końca roku 2002, Komitet Nagrody podjął decyzję o przeznaczeniu sześciu tysięcy złotych na stypendium naukowe, które ma być wypłacone Laureatowi lub Laureatce Nagrody za rok 2002.

Kapituła Nagrody Imienia Zdzisława Szymańskiego na posiedzeniu odbytym 14 maja br, po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków kandydatów do tej Nagrody, wyłoniła laureata, którym został

dr hab. Piotr Magierski
z Politechniki Warszawskiej

za badanie efektów powłokowych w układach fermionowych od jąder atomowych poprzez układy mezoskopowe po gwiazdy neutronowe

Z przyjemnością udostępniamy Państwu tutaj bliższe informacje o laureacie, jak również życiorys laureata wraz z listą publikacji.
Dyplom Nagrody wręczony został podczas XXVIII Mazurskiej Szkoły Fizyki Jądrowej, gdzie laureat wygłosił podczas specjalnej sesji referat zaproszony na temat prowadzonych przez siebie badań.

Pani Wiesława Szymańska wręcza Dyplom laureatowi, Piotrowi Magierskiemu
(fot. B. Sikora)

Oficjalna uroczystość przyznania Nagrody odbyła się dnia 6 października 2003 o godz. 16:00 w sali SDD w budynku Wydziału Fizyki UW w Warszawie przy Hożej 69, podczas specjalnej otwartej sesji Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureat Nagrody, Piotr Magierski, z czekiem na 6000 złotych wraz z Panią Wiesławą Szymańską i Dziekanem Wydziału Fizyki prof. Janem Bartelskim (po lewej).
Mikołaj Pałosz wykonuje na zakończenie uroczystości utwór Pawła Szymańskiego A kaleidoscope for M.C.E. (po prawej).
(fot. B. Sikora)

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)