Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego za rok 2003

Na podstawie oceny funduszy zgromadzonych do końca roku 2003, Komitet Nagrody podjął decyzję o przeznaczeniu ośmiu tysięcy złotych na stypendium naukowe, które ma być wypłacone Laureatowi lub Laureatce Nagrody za rok 2003. Aby wesprzeć pracę naukową Laureata lub Laureatki Nagrody, w ramach umowy pomiędzy polskimi laboratoriami fizyki jądrowej a francuskim IN2P3, przyznane będzie dodatkowe stypendium naukowe na dziesięciodniowy pobyt we Francji; stypendium obejmuje koszty podróży i dziesięciodniowego pobytu w wybranym przez Laureata lub Laureatkę laboratorium francuskim z listy instytutów IN2P3 i powinno być zrealizowane w roku akademickim 2004/2005.

Kapituła Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego na posiedzeniu odbytym 26 maja br, po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków do tej Nagrody, wyłoniła laureata za rok 2004, którym został

dr hab. Marek Pfützner
z Uniwersytetu Warszawskiego

za odkrycie rozpadu dwuprotonowego i badania izomerii nuklidów dalekich od stabilności

Z przyjemnością udostępniamy Państwu tutaj bliższe informacje o laureacie, jak również życiorys laureata wraz z listą publikacji.
Dyplom Nagrody wręczony został podczas międzynarodowego Sympozjum Atomic nuclei at extreme values of temperature, spin and isospin, XXXIX Zakopane School of Physics, jakie odbyło się w Zakopanem od 31 sierpnia do 5 września 2004 roku. Na specjalnej sesji Sympozjum Laureat wygłosił zaproszony wykład na temat prowadzonych przez siebie badań.

Wręczenie Dyplomu Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego. Dyplom wręcza Dziekan Wydziału Fizyki UW prof. Jan Bartelski
(fot. J. Wrzesiński)Po ceremonii wręczenia Dyplomu, od lewej: Anna Szymańska, Paweł Szymański, Marek Pfützner, Wanda Dudek i Jan Bartelski.
(fot. J. Wrzesiński)

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)