Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego za rok 2004

Na podstawie oceny funduszy zgromadzonych do końca roku 2004, Komitet Nagrody podjął decyzję o przeznaczeniu dziesięciu tysięcy złotych na stypendium naukowe, które ma być wypłacone Laureatowi lub Laureatce Nagrody za rok 2004. Aby wesprzeć pracę naukową Laureata lub Laureatki Nagrody, w ramach umowy pomiędzy polskimi laboratoriami fizyki jądrowej a francuskim IN2P3, przyznane będzie dodatkowe stypendium naukowe na tygodniowy pobyt we Francji; stypendium obejmuje koszty podróży i tygodniowego pobytu w wybranym przez Laureata lub Laureatkę laboratorium francuskim z listy instytutów IN2P3 i powinno być zrealizowane w roku akademickim 2005/2006.

Kapituła Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego na posiedzeniu odbytym 1 czerwca br, po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków do tej Nagrody, wyłoniła laureata za rok 2004, którym został

dr hab. Bogdan Fornal
z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie

za badanie struktury jąder neutronowo-nadmiarowych wzbudzanych w reakcjach głęboko nieelastycznego rozpraszania ciężkich jonów, a w szczególności za odkrycie neutronowej podpowłoki magicznej przy 32 neutronach

Z przyjemnością udostępniamy Państwu tutaj bliższe informacje o laureacie, jak również życiorys laureata wraz z listą publikacji.
Dyplom Nagrody za rok 2004 został wręczony podczas XXIX Mazurskiej Konferencji Fizyki Nuclear Physics and the Fundamental Processes, która odbyła się w Piaskach od 30 sierpnia do 6 września 2005 roku. Na specjalnej sesji Konferencji Laureat wygłosił zaproszony wykład na temat prowadzonych przez siebie badań, pod tytułem Evolution of Shell Structure in the Neutron-Rich Nuclei above 48Ca.

Laureat, dr hab. Bogdan Fornal, w trakcie wykładu wygłoszonego podczas XXIX Mazurskiej Konferencji Fizyki.
(fot. M. Kirejczyk)



Po ceremonii wręczenia Dyplomu, od lewej: Anna Szymańska, Paweł Szymański, Bogdan Fornal, Maria Fornal i Stanisław G. Rohoziński.
(fot. M. Kirejczyk).

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)