Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego za lata 2005-2007

Na podstawie oceny funduszy zgromadzonych do końca roku 2007, Komitet Nagrody podjął w dniu 5 grudnia 2007 roku decyzję o przyznaniu w roku 2008 dwu edycji Nagrody:

Laureatami nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego za rok 2007 (edycja krajowa) i za lata 2005-2007 (edycja zagraniczna) zostali: w edycji krajowej

dr Adam Klimkiewicz
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

za systematyczną analizę funkcji nasilenia E1 w egzotycznych neutronowo-nadmiarowych jądrach atomowych z obszaru masowego 132Sn

oraz w edycji zagranicznej

prof. Benoît Jean-Paul Gall
z Uniwersytetu Ludwika Pasteura w Strasburgu

„for outstanding contribution to experimental in-beam studies of superdeformed, octupole deformed and heavy nuclei”

Dyplomy zostały wręczone na specjalnej sesji w czasie konferencji Exotic Nuclei and Atomic Masses 2008 (ENAM08), która odbyła się w dniach 7-13 września 2008 w Rynie, Polska.
Na zaproszenie organizatorów Laureaci wygłosili wykłady: wykład A. Klimkiewicza, wykład B. Galla.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)