Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego za rok 2015

Laureatką Nagrody za rok 2015 została

prof. Alexandra Gade
z Michigan State University

w uznaniu jej wiodącej roli w badaniach struktury egzotycznych jąder atomowych przy ekstremalnych wartościach stosunku liczby neutronów do protonów i, w szczególności, za badania czynników spektroskopowych dla jąder z dala od ścieżki stabilności.

Wręczenie dyplomu Nagrody odbyło się 12 września 2015 w czasie XXXIV Mazurskiej Konferencji Fizyki Jądrowej w Piaskach.

Prof. Alexandra Gade otrzymuje nagrodę z rąk dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwesytetu Warszawskiego prof. Wojciecha Satuły.
Prof. Alexandra Gade w czasie swojego wykładu.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)