Fundatorzy Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego

Każdy darczyńca, zarówno osoba fizyczna jak i instytucja, który zasili fundusz Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego zostanie fundatorem-założycielem Nagrody. Na stronie tej publikujemy listę fundatorów-założycieli indywidualnych i instytucjonalnych, którzy wyrazili na taką publikację zgodę. W poszczególnych latach, w kolejności alfabetycznej, były to następujące osoby i instytucje:


Fundatorzy indywidualni:

Rok 2023

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2021

Prof. Marek Lewitowicz

GANIL, Caen, Francja

Prof. Wojciech Satuła

Uniwersytet Warszawski

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2020

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2019

Prof. Marek Pfützner

Uniwersytet Warszawski

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2018

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2017

Dr Agnieszka Korgul

Uniwersytet Warszawski

Prof. Wojciech Satuła

Uniwersytet Warszawski

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2016

Prof. Wojciech Satuła

Uniwersytet Warszawski

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2015

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Prof. Wojciech Satuła

Uniwersytet Warszawski

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2014

Prof. Wojciech Satuła

Uniwersytet Warszawski

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2013

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee, Knoxville

Prof. Wojciech Satuła

Uniwersytet Warszawski

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2012

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2011

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee, Knoxville

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2010

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee, Knoxville

Prof. Adam Sobiczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2009

Prof. Piotr Decowski

Smith College, Northampton

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Robert Grzywacz

University of Tennessee Knoxville

Prof. Marek Płoszajczak

GANIL, Caen

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Prof. Adam Sobiczewski

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2008

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Walter Reviol

Washington University at St. Louis

Prof. Adam Sobiczewski

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2007

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee Knoxville

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Prof. Adam Sobiczewski

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Paweł Szymański

Kompozytor

Rok 2006

Prof. Piotr Decowski

Smith College, Northampton

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Marek Pfützner

Uniwersytet Warszawski

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Prof. Adam Sobiczewski

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Rok 2005

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee Knoxville

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Prof. Adam Sobiczewski

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Rok 2004

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Igor Kosacki

Oak Ridge National Laboratory

Prof. Marek Lewitowicz

GANIL, Caen

Dr. Beata i Henryk Mach

UMCS/Uppsala Universytet

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee Knoxville

Prof. Marek Płoszajczak

GANIL, Caen

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Rok 2003

Prof. Peter Butler

University of Liverpool oraz CERN

Prof. Piotr Decowski

Smith College, Northampton

Prof. Jacek Dobaczewski

Uniwersytet Warszawski

Prof. Jerry Draayer

Louisiana State University

Prof. Karlheinz Langanke

University of Aarhus

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee Knoxville

Prof. Marek Płoszajczak

GANIL, Caen

Prof. Krzysztof Rykaczewski

Oak Ridge National Laboratory

Rok 2002

Prof. Jerry Draayer

Louisiana State University

Prof. Witold Nazarewicz

Uniwersytet Warszawski oraz University of Tennessee Knoxville


Fundatorzy instytucjonalni:

Rok 2015

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Rok 2013

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Rok 2011

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Rok 2010

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Rok 2006

Instytut Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rok 2005

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Polska Akademia Nauk, Wydział III — Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski

Rok 2004

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego

Teatrzyk Walentynkowy Polonii w Tennessee, Stany Zjednoczone

Rok 2003

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Polska Akademia Nauk, Wydział III — Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych

Rok 2002

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego


Lista fundatorów-założycieli będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę napływania wpłat — prosimy o częste odwiedziny tej strony.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)