Komitet Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego

Komitet Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego powołany został przez Fundację “Pro Physica”. Jego zadaniem jest gromadzenie funduszy przeznaczonych na Nagrodę oraz obsługa logistyczna całego przedsięwzięcia, łącznie z wypłacaniem stypendium naukowego po przyznaniu Nagrody przez Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Począwszy od 9 maja 2013 Komitet Nagrody ma następujący skład:

prof. Jacek Dobaczewski

prof. Chrystian Droste

prof. Witold Nazarewicz — przewodniczący

dr hab. Leszek Próchniak — wiceprzewodniczący

prof. Krzysztof Rykaczewski

doc. dr hab. Janusz SkalskiWcześniej, począwszy od 13 marca 2009, Komitet Nagrody miał następujący skład:

prof. Jacek Dobaczewski

prof. Chrystian Droste

dr hab. Marek Karny — wiceprzewodniczący

prof. Witold Nazarewicz — przewodniczący

prof. Krzysztof Rykaczewski

doc. dr hab. Janusz SkalskiW marcu 2012 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011 i postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.

W dniu 25 marca 2011 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010 i postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.

W marcu 2010 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009 postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.

W dniu 13 marca 2009 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za lata 2007-2008 i postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.

W dniu 18 stycznia 2007 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2006 i postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.

Komitet Nagrody im. Z. Szymańskiego na posiedzeniu odbytym w dniu 27 marca 2006 przedyskutował finansowe aspekty możliwości przyznania Nagrody za rok 2005 (patrz list Komitetu).

W dniu 31 stycznia 2006 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2005 i postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.

W dniu 28 lutego 2005 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2004 i postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.

W dniu 25 lutego 2004 roku Komitet zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za lata 2002-2003 i postanowił ocenić dotychczasową działalność finansową jako właściwą i prawidłową.Korespondencję skierowaną do Komitetu prosimy przesyłać na ręce Marka Karnego, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski, Pasteura 5, 02-093 Warszawa.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)