Zdzisław Szymański

Zdzisław Szymański urodził się 2 lutego 1926 roku w Czarnem koło Włocławka. W 1950 roku ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej z dyplomem magistra inżyniera, a na początku 1953 roku studia na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując magisterium z fizyki. W roku 1956 doktoryzował się z fizyki w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy na temat dynamiki gazu Knudsena.

W czasie swojej kariery zawodowej pracował na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Badań Jądrowych i na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1973 został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 1986 — jej członkiem rzeczywistym. Polskie Towarzystwo Fizyczne nadało mu w 1989 roku swoje najwyższe odznaczenie — Medal Mariana Smoluchowskiego.

W 1956 roku rozpoczęła się jego wielka przygoda z fizyką jądrową. Przygoda, to słowo najlepiej opisuje stosunek Zdzisława do pracy naukowej. Był entuzjastą, praca fascynowała go, żył nią i traktował właśnie jak przygodę intelektualną.

Zdzisław Szymański od samego początku brał udział w tworzeniu współczesnej teorii struktury jądra atomowego i wniósł do tej teorii olbrzymi wkład. Ale bodaj jeszcze większą Jego zasługą jest to, że nauczył tej teorii, bezpośrednio lub pośrednio, całą społeczność polskich fizyków jądrowych. Bez żadnej przesady można nazwać go ojcem polskiej szkoły teorii struktury jądra atomowego. Miał ogromną wiedzę i rzadki talent dydaktyczny. Był człowiekiem otwartym, bezpośrednim, życzliwym oraz łatwo nawiazującym kontakty, był znany, ceniony i uwielbiany przez fizyków jądrowych na całym świecie.

Zmarł nagle, 5 września 1999 roku, podczas Szkoły Fizyki Jądrowej w Krzyżach; zmarł na posterunku, do ostatniej chwili spełniając swoją misję.

W dniach 6-10 lutego 2001 roku zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję naukową High Spin Physics 2001 poświęconą pamięci Zdzisława. Materiały konferencji opublikowane zostały w specjalnym tomie Acta Physica Polonica 32 No. 9 z wrzeœnia 2001 roku. Można tam znaleźć wiele artykułów naukowych przentujących aktualny stan badań w dziedzinie fizyki uprawianej przez Profesora Szymańskiego. Wersja drukowana zawiera również liczne artykuły wspomnieniowe, jakie napisali o Nim jego przyjaciele i współpracownicy.

Tutaj mamy przyjemność udostępnić Państwu polską wersję artykułu Profesora Rohozińskiego, który bardziej szczegółowo przedstawia życiorys, sylwetkę i dokonania naukowe Zdzisława Szymańskiego.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)