Zgłoszenia do Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego

Zgodnie z ust. 7. § 3 Regulaminu Nagrody, zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:Informacje o przyznanych Nagrodach można znaleźć na stronie Laureaci.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)