M.Sc. Andrzej Godlewski Masowe i ładunkowe promienie jąder atomowych
Mass and charge radii of atomic nuclei
1999
M.Sc. Mariusz Dębowski Sprzężenie pary cząstek z rdzeniem w jądrach nieparzysto-nieparzystych
Coupling of pairs of particles with the core in odd-odd nuclei
1999
M.Sc. Jolanta Karny Pasma rotacyjne w superzdeformowanych jądrach z obszaru ziem rzadkich
Rotational bands in superdeformed nuclei in the rare-earth region
1999
Ph.D. Elżbieta Perlińska Samozgodny opis korelacji protonowo-neutronowych w jądrach atomowych
Self-consistent description of proton-neutron correlations in atomic nuclei
2001
M.Sc. Sebastian Głowacz Application of the method of isorotations to study pairing correlations in N = Z Nuclei 2002
Ph.D. Przemysław Olbratowski Chiral and magnetic rotation in atomic nuclei studied within self-consistent mean-field method 2004
M.Sc. Maciej Zalewski Stany terminujące jako unikalne laboratorium do testowania jądrowego funkcjonału gęstości energii
Terminating states as a unique laboratory for testing nuclear energy density functional
2006
M.Sc. Michał Rafalski Struktura i zależność masowa energii symetrii w samozgodnym modelu Skyrme-Hartree-Focka
Structure and mass dependency of symmetry energy in selfconsistent Skyrme-Hartree-Fock model
2006