Andrzej Witowski
Zakład Fizyki Ciała Stałego

TRANS-NATIONAL EUROPEAN EVALUATION PROJECT  (TEEP 2002)

Wykład Materiały dla studentów CNS UW

Pracownia II stopnia

Można mnie zastać w pokoju 3.70 (III piętro Pasteura 5 budynek A)
telefon (4822) 55 32770
Informacje, które mogą być interesujące:

Spektrometr fourierowski Bruker IR FTS 113v

Interdyscyplinarna Pracownia Podstaw Fizyki

Kilka zdjęć | Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego | COME |


 

Komentarze!
AW (Andrzej. Witowski@fuw.edu.pl)        aktualizacja 3.11.2017