A.F.Żarnecki

Działalno¶ć dydaktyczna

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych dla humanistów
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 • See also:
 • Scientific activities
 • Public talks and presentations

 • Poprzednie lata:

 • Astrofizyka cz±stek
  wykład monograficzny, semestr letni roku akademickiego 2018/2019

 • Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych
  Dodatkowe materiały do ćwiczeń z fizyki cz±stek dostępne także na stronie Zakładu (na dole)

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych dla humanistów
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

 • ¦wiat okiem fizyka cz±stek. Wykłady w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Fizyka we współczesnym ¶wiecie:
 • Cz±stki i ich oddziaływania (10.01.2019)
 • Akceleratory wokół nas (17.01.2019)


 • Astrofizyka cz±stek
  wykład monograficzny, semestr letni roku akademickiego 2017/2018

 • Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych
  Dodatkowe materiały do ćwiczeń z fizyki cz±stek dostępne także na stronie Zakładu (na dole)

 • Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii
  wykład dla III roku studiów I stopnia na kierunkach Fizyka medyczna i Neuroinformatyka, semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych dla humanistów
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

 • ¦wiat okiem fizyka cz±stek. Wykłady w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Fizyka we współczesnym ¶wiecie:
 • Cz±stki i ich oddziaływania (05.10.2017)
 • Akceleratory wokół nas (12.10.2017)


 • Astrofizyka cz±stek
  wykład monograficzny, semestr letni roku akademickiego 2016/2017

 • Particles and Universe
  wykład do wyboru w języku angielskim, semestr letni roku akademickiego 2016/2017

 • Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii
  wykład dla III roku studiów I stopnia na kierunkach Fizyka medyczna i Neuroinformatyka, semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017.

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych dla humanistów
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

 • Akceleratory wokół nas
  wykład popularnonaukowy w ramach projektu "Zapytaj fizyka" i obchodów 200 lecia UW

 • Astrofizyka cz±stek
  wykład monograficzny, semestr letni roku akademickiego 2015/2016

 • Particles and Universe
  wykład do wyboru w języku angielskim, semestr letni roku akademickiego 2015/2016

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych dla humanistów
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

 • Ćwiczenia do wykładu Fizyka I (mechanika) dla Astronomii i Fizyki , semestr zimowy 2015/2016

 • Astrofizyka cz±stek
  wykład monograficzny, semestr letni roku akademickiego 2014/2015

 • Particles and Universe
  wykład do wyboru, semestr letni roku akademickiego 2014/2015

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2014/2015

 • Astrofizyka cz±stek
  wykład monograficzny, semestr letni roku akademickiego 2013/2014

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2013/2014

 • Ćwiczenia do wykładu Wstęp do fizyki kwantowej i budowy materii,
  powtarzane w semestrze letnim 2013/2014

 • Fizyka I (mechanika)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2013/2014

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2012/2013

 • Ćwiczenia do wykładu Wstęp do fizyki kwantowej i budowy materii , semestr letni 2012/2013

 • Fizyka I (mechanika)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2012/2013

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2011/2012

 • Fizyka cz±stek: detektory
  wykłady prowadzone w ramach przedmiotu Fizyka Cz±stek Elementarnych I dla studentów studiów II stopnia, semestr letni roku akademickiego 2011/2012

 • Ćwiczenia do wykładu Wstęp do fizyki kwantowej i budowy materii , semestr letni 2011/2012

 • Fizyka I (mechanika)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2011/2012

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2010/2011

 • Fizyka cz±stek: detektory
  wykłady w ramach kursu specjalizacyjnego Fizyka Cz±stek dla studentów I roku studiów II stopnia, semestr letni roku akademickiego 2010/2011

 • Ćwiczenia do wykładu Wstęp do fizyki kwantowej i budowy materii , semestr letni 2010/2011

 • Fizyka I (mechanika)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2010/2011

 • Ciemna strona Wszech¶wiata
  wykład dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, listopad 2010

 • Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii
  wykład monograficzny dla studentów IV i V roku oraz doktorantów Wydzialu Fizyki, semestr letni roku akademickiego 2009/2010

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2009/2010

 • Fizyka I (mechanika)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2009/2010

 • Współczesne eksperymenty fizyki cz±stek elementarnych
  wykład dla młodzieży w ramach Letniej Szkoły Fizyki 2009

 • Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii
  wykład monograficzny dla studentów IV i V roku oraz doktorantów Wydzialu Fizyki, semestr letni roku akademickiego 2008/2009

 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2008/2009

 • Szczególna teoria względno¶ci
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2008/2009

 • II Pracownia Fizyczna
  materiały do ćwiczeń z fizyki cz±stek elementarnych

 • Ciemna strona wszech¶wiata
  wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego UW

 • Ciemna strona wszech¶wiata
  wykład dla młodzieży w ramach Letniej Szkoły Fizyki 2008


 • Wszech¶wiat cz±stek elementarnych
  wykład ogólnouniwersytecki, semestr letni roku akademickiego 2007/2008

 • Collider and Astroparticle Physics
  warsztaty dla IV/V roku i doktorantów, rok akademicki 2006/2007 (w j. angielskim)

 • Obserwacja torow czastek elementarnych w komorze mglowej
  Pokaz na X Festiwalu Nauki 2006.


 • Elementy fizyki cz±stek elementarnych
  wykład dla III roku prowadzony w semestrze letnim 2005/2006

 • Physics at Future Colliders
  warsztaty dla IV/V roku i doktorantów, rok akademicki 2005/2006 (w j. angielskim)

 • Dziwny jest ten ¶wiat: cz±stki elementarne
  wykład PTF dla uczniów, 17 grudnia 2005

 • Sk±d się bierze masa
  wykład na Festiwalu Nauki 2005


 • Elementy fizyki cz±stek elementarnych
  wykład dla III roku prowadzony w semestrze letnim 2004/2005

 • Higgs Physics at Future Colliders
  warsztaty dla IV/V roku i doktorantów, rok akademicki 2004/2005 (w j. angielskim)

 • Wstęp do Fizyki I (B+C)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2004/2005

 • Fizyka Cz±stek i Oddziaływań Fundamentalnych
  Prezentacja w ramach seminarium Fizyka Do¶wiadczalna dla III roku, 19 i 26.11.2004

 • Na tropach cz±stki Higgsa
  Wykład inauguracyjny 2004/2005


 • Higgs Physics at Future Colliders
  warsztaty dla IV/V roku i doktorantów 2003/2004

 • Elementy fizyki cz±stek elementarnych
  wykład dla III roku prowadzony w semestrze letnim 2003/2004

 • Wstęp do Fizyki I (B+C)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2003/2004

 • Fizyka Współczesna: TESLA i ZEUS
  prezentacja przygotowana na seminarium 17.10.2003 (wersja PostScript )


 • Elementy fizyki cz±stek elementarnych
  wykład dla III roku prowadzony w semestrze letnim 2002/2003

 • Wstęp do Fizyki I (B+C)
  wykład dla I roku prowadzony w semestrze zimowym 2002/2003


 • Elementy fizyki cz±stek elementarnych
  wykład dla III roku prowadzony w semestrze letnim 2001/2002

 • Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

  Działalno¶ć naukowa