LUMNP

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

NLTK

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych to konsorcjum złożone z wiodących w skali kraju jednostek naukowych zajmujących się badaniami w zakresie technologii kwantowych, w tym informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej oraz dziedzin pokrewnych.


W ramach realizowanego projektu, w pięciu jednostkach naukowych (UW, WJ, WMK, PWr i IF PAN), utworzone zostaną 4 pracownie naukowe, a kolejnych 15 zostanie zmodernizowanych, poprzez zakup około 370 sztuk aparatury naukowej. Zakłada się iż działania inwestycyjne przewidziane w projekcie zostaną zakończone do dnia 31.03.2011 roku.

Więcej informacji: http://nltk.fuw.edu.pl

Dzięki uczestnictwie Laboratorium w Konsorcjach realizujących programy operacyjne „Innowacyjna Gospodarka” współfinansowanych przez Unię Europejską wyposażenie Laboratorium powiększa się o:

Oscylator femtosekundowy szafirowo-tytanowy Coherent Mira HP z laserem pompującym Verdi V18, który stanowi unikalny system do generacji ultrakrótkich impulsów światła (do 150 fs) bardzo dużej mocy (do 4 W, lasera pompujący-18 W). Daje możliwość strojenia długości fali emitowanej wiązki laserowej w szerokim zakresie od 700nm (kolor czerwony) do ok. 1000 nm (podczerwień). Niezwykle krótki czas trwania impulsów pozwoli na badania ultraszybkich procesów pobudzania i fluktuacji stanu ładunkowego kropek kwantowych, jak również transferu wzbudzenia pomiędzy różnymi kropkami kwantowymi.

Oscylator Parametryczny OPO

Pozwala na utrzymywanie ultrakrótkich impulsów światła strojonych w zakresie od 500nm (kolor zielony) do 700nm (czerwony). Impulsy mogą być synchronizowane czasowo zarówno z oscylatorem Mira HP jaki i posiadanym wcześniej laserem dającym impulsy z zakresu 720nm-900nm o długości impulsu tak małej jak 50fs.

Nadprzewodzący magnes optyczny split-coil do 11 T

Umożliwi umieszczanie badanych struktur półprzewodnikowych w bardzo niskich temperaturach (mniej niż 1.5 Kelwina) i bardzo wysokich polach magnetycznych (do 11 Tesli) z dostępem wiązek światła do próbki przez okienka kwarcowe. Wyposażenie magnesu w okienka pozwala na badania optyczne z zachowaniem polaryzacji światła. Dotychczasowy magnes nadprzewodzący z okienkami pozwalał jedynie na badania w polach magnetycznych do 8T. Aby w magnesie nadprzewodzącym otrzymać pola magnetyczne wyższe niż 11T trzeba użyć układu bez okienek, gdzie światło dociera do próbki światłowodami i utrudnione są badania jego polaryzacji.


Generator Ultra Wysokiej Częstości Agilent E8257D

Potrafi generować sygnały o częstościach do 63GHz i z wysoką dokładnością i stabilnością zarówno mocy jak i częstości. Posłuży między innymi do badań dynamiki i testowania możliwości manipulacji spinami atomów magnetycznych w nanostrukturach półprzewodnikowych, w szczególności w studniach i kropkach kwantowych.

 

Wielokanałowy licznik fotonów o pikosekundowej rozdzielczości PicoQuant HydraHarp 400

Jest to to najwyższej klasy licznik i korelator fotonów oraz analizator interwałów czasowych o rozdzielczości czasowej równej 1 ps i do 8 niezależnych kanałach sygnałowych (+ kanał impulsów synchronizacji).. W pomiarach prowadzonych techniką korelacji pojedynczych fotonów emitowanych przez kropkę kwantową, kluczowa jest wydajność rejestracji niezwykle słabego sygnału optycznego. Użycie wielokanałowego licznika fotonów wraz z odpowiednim zestawem detektorów pozwoli na detekcję fotonów o kilku różnych długościach fali jednocześnie, co pozwoli na znaczące skrócenie czasu akumulacji sygnału. Jest to szczególnie istotne w przypadku mniej stabilnych systemów podlegających badaniu, a także bardzo pomocne przy szybkiej charakteryzacji linii spektroskopowych w widmie luminescencji kropki kwantowej.

Oscyloskop 2 GHz z układem szybkiego przetwornika AD LeCroy WavePro 725Zi

Posiada: pasmo przenoszenia do 2.5 GHz, wyjątkowo dużą pamięć rejestrowanych przebiegów (do 128 milionów próbek), możliwość działania w trybie analizatora widma (dzięki możliwość obróbki rejestrowanych sygnałów w czasie rzeczywistym przeprowadzanej na wewnętrznym komputerze wyposażonym w czterordzeniowy procesor i 8 GB pamięci operacyjnej)

Niespotykana w innych urządzeniach tego typu możliwość przeprowadzania analizy i obróbki przebiegów rejestrowanych ogromnej pamięci pozwoli na wykorzystanie urządzenia w pomiarach szumu spinowego w nanostrukturach wykonanych z półprzewodników półmagnetycznych.